Vítam Vás na webovej stránke

Vo svojom voľnom čase sa venujem tvorbe a úprave webových stránok prostredníctvom redakčného systému WordPress, prípadne Webnode. Ďalej sa venujem tvorbe jednoduchej grafiky a správe sociálnych sietí - Facebook, Instagram a Twitter.

Webové stránky

Tvorím webové stránky prostredníctvom redakčného systému WordPress, prípadne Webnode. Súčasťou tvorby stránky je zabezpečenie domény a hostingu, vytvorenie stránok na sociálnych sieťach a po dohode aj spravovanie stránok.

Služby:

Jednoduchá grafika

Venujem sa tvoreniu plagátov a pozvánok na rôzne druhy podujatí, školské tablá, bannery, bulletin a inej jednoduchej grafike podľa dohody.

Správa sociálnych sietí

Ponúkam spravovanie /administráciu/ sociálnych sietí - Facebook, Instagram, Twitter. Pre spravovanie stránok ma kontaktujte mailom, dohodneme si spoluprácu.

Portfólio:

Podporujem - Slovenská stredoškolská eSport liga /SSEL/

Kontaktujte ma:

Kontaktné informácie:

Branislav Jakab
Nad hliníkom 2722/2
942 01 Šurany
Email: info@branislavjakab.eu
Tel: +421 944 134 229