Vítam Vás na webovej stránke

Vo svojom voľnom čase sa venujem tvorbe webových stránok prostredníctvom WordPress, prípadne Webnode. Ďalej sa venujem tvorbe jednoduchej grafiky - plagáty na podujatia, pozvánky, bulletin, banner, školské tablo a pod.

Webové stránky

Tvorím webové stránky prostredníctvom redakčného systému WordPress, prípadne Webnode. Súčasťou tvorby stránky je zabezpečenie domény a hostingu, vytvorenie stránok na sociálnych sieťach a po dohode aj spravovanie stránok.

Jednoduchá grafika

Venujem sa tvoreniu plagátov a pozvánok na rôzne druhy podujatí, školské tablá, bannery, bulletin a inej jednoduchej grafike podľa dohody.

Kontaktujte ma

Kontaktné informácie

Branislav Jakab
Nad hliníkom 2722/2
942 01 Šurany
Email: info@branislavjakab.eu
Tel: +421 944 134 229