Dňa 25.05.2018 sa stalo účinným nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“), ktoré stanovuje nové pravidlá spracúvania osobných údajov spoločné pre všetky členské štáty Európskej únie. Z toho dôvodu vás v súlade s článkom 13 GDPR informujeme o tom, čo sa bude diať s vašimi osobných údajmi, ktoré ste nám na základe záujmu o naše aktivity poskytli a aké sú vaše práva spojené s ochranou vašich osobných údajov.

Nižšie uvádzame informácie, ktoré vám priblížia, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli na základe vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov.

Kto som?

Prevádzkovateľom webovej stránky je Branislav Jakab, Nad hliníkom 2722/2, 942 01 Šurany. Webová stránka je: https://www.branislavjakab.eu.

Aké osobné údaje spracúvame?

Predmetom spracúvania sú osobné údaje nevyhnutné na to, aby sme vás mohli na základe vami prejaveného záujmu kontaktovať a informovať. Konkrétne sú predmetom spracúvania nasledujúce všeobecné osobné údaje: meno, priezvisko, e- mailová adresa a telefónne číslo.

Cookies

Návšteva našej internetovej stránky znamená, že z vášho prehliadača sa na náš server prenášajú dáta, ktoré nám umožňujú optimalizovať našu činnosť a zlepšiť vašu skúsenosť s internetovými stránkami a aplikáciami. Tieto dáta sa u nás automaticky zbierajú a ukladajú a používajú sa iba na meranie návštevnosti a štatistiky. Tieto dáta nespracúvame tak, aby boli priraditeľné ku konkrétnej osobe.

Tieto dáta môžu zahŕňať najmä nasledujúce údaje:

  • IP adresu návštevníka
  • dátum a čas jeho návštevy
  • referenčnú URL (webovú stránku, z ktorej návštevník prišiel)
  • podstránky navštívené na našej webovej stránke
  • informácie o použitom prehliadači (typ prehliadača a jeho verziu, operačný systém, atď.)